Bếp điện từ Ebox

Bếp điện từ Ebox EB-IR03

Mua hàng online: 22.800.000 Đ

– Mặt kính Schott CERAN – Chế độ 2 vòng nhiệt của bếp hồng ngoại – Màn hình hiển thị LED – Điều khiển cảm ứng – Tiết kiệm 30% lượng điện tiêu thụ – Hẹn giờ nấu, phím khóa trẻ em – Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận

Bếp điện từ Ebox EB-IR02

Mua hàng online: 11.520.000 Đ

– Mặt kính pha lê Crystal siêu bền – Chế độ 2 vòng nhiệt của bếp hồng ngoại – Màn hình hiển thị LED – Điều khiển cảm ứng – Tiết kiệm 30% lượng điện tiêu thụ – Hẹn giờ nấu, phím khóa trẻ em – Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy

Bếp điện từ Ebox EB-IR05

Mua hàng online: 15.120.000 Đ

– Mặt kính Schott CERAN – Chế độ 2 vòng nhiệt của bếp hồng ngoại – Màn hình hiển thị LED – Điều khiển cảm ứng – Tiết kiệm 30% lượng điện tiêu thụ – Hẹn giờ nấu, phím khóa trẻ em – Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận

Bếp điện từ Ebox EB-IR06

Mua hàng online: 19.620.000 Đ

– Mặt kính Schott CERAN – Chế độ 2 vòng nhiệt của bếp hồng ngoại – Màn hình hiển thị LED – Điều khiển cảm ứng – Tiết kiệm 30% lượng điện tiêu thụ – Hẹn giờ nấu, phím khóa trẻ em – Bếp từ sử dụng công nghệ cảm ứng đáy nồi tự nhận